Theo nhiều nguồn tin tại DigiTimes, TSMC sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 5nm vào tháng 3/2020. Việc chip 5nm chuẩn bị được sản xuất hàng loạt sẽ đưa Định luật Moore về đúng quỹ đạo của nó.

Kết quả hình ảnh cho moore's law

Với việc sử dụng tiến trình Extreme Ultra-Violet (EUV), chip 5nm sẽ tối ưu các bóng bán dẫn FinFET để đạt được sự cải thiện về mặt tốc độ, điện năng, và mật độ bóng bán dẫn so với chip 7nm. Theo dự đoán, tốc độ sẽ được cải thiện 15%, điện năng tiêu thụ sẽ giảm 30%, và mật độ bóng bán dẫn sẽ tăng thêm 80%. Đây là một tín hiệu rất khả quan về tiến trình mới này.

Nguồn: TechPowerUp