Thời buổi này, cho dù bạn ở nhà, ở công ty, hay đi cà phê cà pháo với bạn bè thì cứ hễ bật điện thoại, laptop lên là kiểu gì cũng sẽ thấy nguyên một danh sách mạng Wifi xổ ra cho bạn tha hồ “quẹo lựa”. Mà thường thì chỉ có khoảng một đến hai mạng Wifi đầu danh sách là vào được, và là đúng mạng bạn cần vào, còn những mạng còn lại ở phía dưới hoặc là không vào được (có mật khẩu, hoặc sóng yếu), hoặc là thuộc dạng “không phận sự miễn vào”.

Đối với máy tính Windows, để ẩn bớt những mạng Wifi mà bạn không đụng đến nhằm giúp cho danh sách nhìn gọn gàng hơn và giúp máy tính chỉ kết nối vào đúng Wifi mà bạn muốn, bạn có thể làm theo các bước sau.

Bước 1. Nhấn phím Win. Gõ “Command Prompt”. Ấn chuột phải vào icon hiện ra, chọn “Run as administrator”.

Bước 2. Gõ dòng lệnh sau: netsh wlan show networks. Sẽ có một danh sách mạng Wifi hiện ra, và bạn chỉ cần ghi lại những dòng SSID mà bạn muốn ẩn.

Bước 3. Gõ dòng lệnh sau: netsh wlan add filter permission=block ssid=”NAME” networktype=infrastructure, với NAMESSID mà bạn muốn ẩn đi, nhớ viết đúng y boong nhé.

Vậy là xong! Bạn chỉ cần lặp lại bước 3 cho những mạng Wifi còn lại là được. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng desktop hoặc thường xuyên xách laptop ra đúng 1 chỗ để ngồi (công ty chẳng hạn) thì có thể làm theo cách sau cho lẹ. Nôm na thì bạn sẽ chọn những mạng Wifi mà bạn thường xài để cho nó vào “danh sách trắng” (whitelist), rồi ẩn tất cả các mạng Wifi còn lại không nằm trong danh sách này.

Cách này tiện thì có tiện, nhưng lại phiền 1 chỗ đó là nếu bạn xách laptop đi một nơi khác mà chưa thêm Wifi của chỗ đó vào whitelist thì coi như… toang. Nhưng không sao, phía dưới cuối mình có hướng dẫn cách hiện lại tất cả mạng Wifi nên bạn cũng đừng quá lo lắng nhé.

Bước 1. Gõ dòng lệnh sau: netsh wlan add filter permission=allow ssid=”NAME” networktype=infrastructure, với NAMESSID mà bạn muốn giữ lại, nhớ viết đúng y boong nhé.

Bước 2. Gõ dòng lệnh sau: netsh wlan add filter permission=denyall networktype=infrastructure. Thế là những mạng Wifi không thuộc “danh sách trắng” sẽ bị ẩn đi hết.

[Bước 3]. Trường hợp bạn muốn hiện lại tất cả mạng Wifi thì hãy gõ dòng lệnh sau: netsh wlan delete filter permission=denyall networktype=infrastructure. Mọi thứ sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Chúc các bạn dọn dẹp danh sách Wifi thành công nhé! Còn nếu bạn gặp vấn đề mạng Wifi bị chậm thì có thể tham khảo thêm 5 cách cải thiện trong bài viết này.

Nguồn: Lifehacker