Bạn đã chán với Font chữ mặc định của Windows 10 thì đây là cách giúp bạn “đổi gió”.

Ngày xưa, khi Windows 7 còn thịnh hành bạn có thể nhanh chóng đổi thay đổi giao diện, font chữ của hệ điều hành rất nhanh chóng. Tuy nhiên, tính năng này đã bị loại bỏ trên Windows 10 và bạn phải sử dụng một font chữ ngày qua ngày. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi font chữ của Windows 10.

*Lưu ý: bạn cần thực hiện đúng các bước hướng dẫn và không nên chọn những Font chữ “kỳ dị” như chữ thư pháp, chữ tượng hình, Ả Rập,… để tránh gây lỗi Windows.

Cách đổi Font mặc định

Bước 1: Nhấn phím Windows và tìm Control Panel.

Bước 2: Trong khung tìm kiếm bạn nhập và click vào “Fonts” 

Bước 3: Kiểm tra xem máy của bạn có những Font nào và chọn font bạn muốn sử dụng. Ví dụ: Arial, Courier New, Cambria,… Bạn có thể mở Word lên và thử kiểm tra Font đó có hỗ trợ dấu Tiếng Việt hay không.

Bước 4: Mở Notepad lên và copy toàn bộ dòng code này vào:

 Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Segoe UI (TrueType)"=""
"Segoe UI Bold (TrueType)"=""
"Segoe UI Bold Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Light (TrueType)"=""
"Segoe UI Semibold (TrueType)"=""
"Segoe UI Symbol (TrueType)"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]

"Segoe UI"="NHẬP TÊN FONT MỚI"

Bước 5: Thay dòng NHẬP TÊN FONT MỚI bằng tên font mới, vẫn giữ lại dấu ngoặc kép nhé.

Bước 6: Click FileSave As.

Bước 7: Đặt tên file bất kỳ và đổi đuôi file thành .reg rồi chọn All filesEncoding: ANSI.

Bước 8: Click Save và tắt Notepad.

Bước 9: Double click vào file bạn vừa mới lưu.

Bước 10: Chọn Yes.

Bước 11: Chọn OK.

Bước 12: Khởi động lại máy.

Cách đổi về Font mặc định

Sau khi đổi font chữ xong, bạn không thích và muốn quay trở lại Font chữ mặc định thì làm theo các bước sau nhé.

Bước 1: Mở Notepad

Bước 2: Copy toàn bộ dòng code này vào

 Windows Registry Editor Version 5.00
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
 "Segoe UI (TrueType)"="segoeui.ttf"
 "Segoe UI Black (TrueType)"="seguibl.ttf"
 "Segoe UI Black Italic (TrueType)"="seguibli.ttf"
 "Segoe UI Bold (TrueType)"="segoeuib.ttf"
 "Segoe UI Bold Italic (TrueType)"="segoeuiz.ttf"
 "Segoe UI Emoji (TrueType)"="seguiemj.ttf"
 "Segoe UI Historic (TrueType)"="seguihis.ttf"
 "Segoe UI Italic (TrueType)"="segoeuii.ttf"
 "Segoe UI Light (TrueType)"="segoeuil.ttf"
 "Segoe UI Light Italic (TrueType)"="seguili.ttf"
 "Segoe UI Semibold (TrueType)"="seguisb.ttf"
 "Segoe UI Semibold Italic (TrueType)"="seguisbi.ttf"
 "Segoe UI Semilight (TrueType)"="segoeuisl.ttf"
 "Segoe UI Semilight Italic (TrueType)"="seguisli.ttf"
 "Segoe UI Symbol (TrueType)"="seguisym.ttf"
 "Segoe MDL2 Assets (TrueType)"="segmdl2.ttf"
 "Segoe Print (TrueType)"="segoepr.ttf"
 "Segoe Print Bold (TrueType)"="segoeprb.ttf"
 "Segoe Script (TrueType)"="segoesc.ttf"
 "Segoe Script Bold (TrueType)"="segoescb.ttf"

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]

 "Segoe UI"=-

Bước 3: Click FileSave As

Bước 4: Đặt tên file bất kỳ và đổi đuôi file thành .reg rồi chọn All filesEncoding: ANSI.

Bước 5: Click Save và tắt Notepad.

Bước 6: Double click vào file bạn vừa mới lưu.

Bước 7: Chọn Yes.

Bước 8: Chọn OK.

Bước 9: Khởi động lại máy.

Chúc các bạn thành công!