Bản driver đồ họa của Intel Xe dành cho Linux 5.5 kernel vừa bị phát hiện là có “dấu hiệu” của việc hỗ trợ đa GPU. Đặc biệt, nó còn “xịn” đến mức hỗ trợ chạy đồng thời cả GPU tích hợp Gen12 lẫn GPU trong card đồ họa Xe trong cùng 1 lúc.

Đây là một phần trong việc chuẩn bị driver cho card màn hình rời Intel Xe. Một đoạn code trong Linux 5.5 kernel là dành cho việc giám sát hiệu năng khi xử lý cùng lúc GPU tích hợp và GPU rời.  Tuy đoạn code này không có gì quá thú vị nhưng nó cho thấy nỗ lực của Intel đối với Xe và việc hỗ trợ đa GPU.

Ngoài ra, Linux 5.5 kernel còn chứa thêm một vài thông tin vụn vặt khác liên quan đến Jasper Lake, một chip SoC Atom (10nm) có khả năng được ra mắt vào nửa cuối 2020.

Nguồn: tom’s HARDWARE