Các bạn có bao giờ thắc mắc nút cuộn chuột ngoài chức năng cuộn trang thì có chức năng nào khác không?

Trên Windows 10, bạn có thể tắt nhanh các ứng dụng đang mở bằng cách click nút chuột giữa vào các chương trình ngay trên thanh taskbar.

Cách tắt rất đơn giản, bạn chỉ chuột vào chương trình vào thanh taskbar để hiện lên khung xem trước nhỏ như hình ở trên. Tiếp theo, bạn đưa chuột lên khung xem trước đó và click vào chuột giữa thì ứng dụng sẽ tự động đóng lại. 

Nếu bạn chỉ click vào biểu tượng trên thanh taskbar mà không click vào khung xem trước thì Windows sẽ tự động mở chương trình đó thêm 1 lần nữa. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử touchpad trên laptop bằng cách gán cử chỉ cho touchpad thành chuột giữa. Nếu bạn chưa biết cách gán thì bạn có thể xem lại tại bài Tổng hợp mẹo dùng touchpad hay trên Windows 10 nhé.

Chúc các bạn thành công!