Sẽ rất dễ quên mất thời gian khi chúng ta quá tập trung vào công việc, chơi game hay xem phim trên máy tính. Các bạn có thể cài báo thức trên điện thoại để nhắc giờ cho bản thân, nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách độc lạ hơn. Đó là làm cho Windows thông báo giờ bằng giọng nói!

Bước 1: Đầu tiên bạn mở Notepad lên và paste chính xác những dòng sau đây vào.

Dim speaks, speech
hour_now=hour(time)
if hour_now > 12 or hour_now = 12 Then
hour12 = hour_now - 12
ampm = "PM"
Else
hour12 = hour_now
hourfinal = hour_now
ampm = "AM"
End If
If hour12 = 10 Then
hourfinal = "Ten"
Elseif hour12 = 11 Then
hourfinal = "Eleven"
Elseif hour12 = 12 Then
hourfinal = "Twelve"
Elseif hour12 = 0 Then
hourfinal = "Twelve"
Elseif hour12 > 0 and hour12 < 10 Then
hourfinal = hour12
End If
speaks = "It is " & hourfinal & " o clock " & ampm
Set speech=CreateObject("sapi.spvoice")
speech.Speak speaks
 

Bước 2: Chọn FileSave as. Bạn có thể đặt tên bất kỳ mà bạn muốn với đuôi là .vbs. Ví dụ trong trường hợp của mình sẽ đặt là Time.vbs.

Bước 3: Tiếp theo bạn nhấp vào biểu tượng Windows và gõ Task Scheduler rồi Enter.

Bước 4: Chọn mục Action rồi chọn Create Task.

Bước 5: Khi cửa sổ hiện lên, bạn gõ vào mục Name tên của Notepad mà bạn đặt ở bước 2.

Bước 6: Sau đó bạn chọn mục Triggers và chọn New.

Bước 7: Chọn One time. Sau đó ở ô ngày, tháng, năm, bạn chọn ngày hôm nay, và ở ô thời gian kế bên, bạn chọn 1 tiếng sau giờ hiện tại. Mình sẽ lấy một ví dụ cho bạn dễ hiểu, nếu bây giờ đồng hồ đang chỉ là 3:37 PM thì mình sẽ điền vào ô thời gian4:00 PM.

Bước 8: Bạn tích vào ô Repeat task every và chọn 1 hour. Sau đó ở mục for a duration of, bạn chọn Indefinitely.

Bước 9: Chọn mục Action và bấm vào New.

Bước 10: Bạn chọn Browse và tìm file Notepad mà bạn tạo ở bước 2.

Bước 11: Bạn chọn OK.

Bước 12: Tiếp tục chọn OK là bạn đã hoàn thành cài đặt.

Nếu bạn muốn tắt tính năng này đi, bạn chỉ cần tìm tên của file Notepad mà bạn đã đặt và nhấp chuột phải vào nó rồi chọn Delete.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa thời gian mà Windows sẽ thông báo thì bạn mở file đó lên.

Sau đó chọn mục Trigger và nhấp vào dòng One time như trong hình rồi chọn Edit.

Vậy là từ giờ cứ mỗi một tiếng Windows sẽ báo cho bạn thời gian bằng giọng nói. Chúc các bạn thành công!