Đôi khi bạn sẽ có những bí mật “nho nhỏ” muốn lưu giữ lại trong thư mục trên máy tính, và để tránh những ánh mắt tò mò, ngứa tay click vào thì bạn sẽ làm gì? Giấu thư mục đó đi, ẩn nó hay đặt tên cho thư mục là “học tập” để tránh bị nghi ngờ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách làm khác hiệu quả hơn để đảm bảo không ai có thể click vô thư mục bí mật đó của bạn. Đó chính là cách đặt mật khẩu cho thư mục.

Hướng dẫn tạo mật khẩu bảo vệ thư mục

Bước 1: bạn bấm chuột phải vào Desktop rồi chọn New, sau đó chọn Text Document.

Bước 2: Mở file Text Document mà bạn vừa tạo lên rồi paste đoạn code này vào.

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "HTG Locker"
attrib +h +s "HTG Locker"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s "HTG Locker"
ren "HTG Locker" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End 

Bước 3: Sau khi paste xong, bạn thay dòng chữ PASSWORD_GOES_HERE bằng mật khẩu mà bạn muốn cài.

Bước 4: Bạn chọn Save as trong mục File và đặt tên là locker.bat, ở mục Save as type thì bạn chọn All files. Sau khi hoàn thành xong thì bạn xóa file Text Document gốc đi.

Bước 5: Tiếp theo bạn mở file locker.bat lên. Trên màn hình sẽ hiện ra một thư mục Private.

Bước 6: Bạn bỏ hết tất cả các hình ảnh hay những tập tin cần bảo mật vào thư mục Private rồi nhấn đúp chuột vào locker.bat. Ngay lập tức trên màn hình sẽ hiện lên một hộp thoại màu đen với nội dung bạn có đồng ý khóa thư mục này không thì bạn gõ Y rồi Enter. Lúc này thư mục Private sẽ biến mất.

Bước 7: Để truy cập lại vào thư mục Private đó, bạn mở file locker.bat lên. Trên màn hình sẽ hiện ra một hộp thoại màu đen yêu cầu bạn nhập password mà bạn đã tạo trước đó. Bạn chỉ cần nhập mật khẩu và nhấn Enter là được.

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách đặt mật khẩu cho thư mục mà các bạn cần bảo mật. Từ giờ các bạn sẽ không phải lo bị ai dòm ngó tới những thư mục “học tập” riêng tư của mình nữa. Chúc các bạn thành công!