Hiện nay, Windows 10 đã hỗ trợ tự động sao lưu thư mục bằng tính năng File History. Tính năng có thể tự động tạo ra các bản sao lưu trên ổ cứng bên trong, ô cứng gắn ngoài và cả USB. 

Tính năng File History sẽ lưu lại bản sao của các thư mục bạn chọn. Trong trường hợp bạn chỉnh sửa, xóa hay mất dữ liệu thì File History sẽ giúp bạn khôi phục lại. Bạn nên sao lưu vào ổ cứng gắn ngoài để bảo đảm an toàn và phòng ngừa trường hợp máy gặp trục trặc bất ngờ.

Để sử dụng tính năng này, bạn mở SettingsUpdate & SecurityBackup như hình trên. Bạn cắm ổ cứng ngoài vào PC, nhấn vào Add a drive rồi chọn ổ cứng bạn sử dụng để sao lưu. Trong bài mình chỉ sử dụng USB để minh họa nhé.

Sau khi đã chọn ổ cứng để lưu, nếu thanh On/Off xuất hiện có nghĩa là Windows đã cắt đầu tự động tìm những dữ liệu cần sao lưu. Bạn tiếp tục nhấn vào mục More options để cài đặt thư mục bạn muốn sao lưu. Lưu ý: Windows sẽ cập nhật liên tục cho đến khi ổ cứng bạn chọn hết dung lượng.

Đầu tiên bạn nhấn vào Back up now để Windows bắt đầu tự động sao lưu. 

Ở mục Back up my files, bạn có thể lựa chọn khoảng thời gian Windows sẽ sao lưu một bản mới. Bạn có thể chọn sao lưu từ vài phút, vài giờ đến mỗi ngày.

Ở mục Keep my backups, bạn sẽ chọn thời gian dữ liệu được lưu lại trên ổ cứng. Thời gian lưu mặc định là mãi mãi, nếu ổ cứng của bạn có dung lượng giới hạn thì bạn có thể chọn từ 1 tháng đến 2 năm hoặc đến khi dữ liệu đầy.

Để chọn những thư mục cần sao lưu bạn nhấn vào Add a folder rồi tìm chọn. Để xóa những thư mục không cần sao lưu nữa, bạn click chuột trái vào thư mục và nhấn vào Remove.

Với mục Exclude these folders cho phép bạn loại bỏ những mục nào bạn không cần sao lưu vào ổ cứng này nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chọn thư mục này nếu bạn muốn sao lưu vào ổ cứng hoặc USB khác. Lưu ý là bạn không thể sao lưu cùng lúc trên 2 ổ đĩa.

Cuối cùng, nếu bạn muốn dừng sao lưu thì chọn Stop using drive và chọn ổ cứng khác. Những gì đã được sao lưu sẽ không bị xóa đâu nhé.

Cuối cùng, nếu bạn cần khôi phục lại phiên bản cũ, bạn click chuột phải vào thư mục, chọn Restore previous versions.

Chúc các bạn thành công